Begroting 2015 - 2018

EMU-saldo

 

Als gevolg van verkoop van aandelen NUON en hogere aantrekkingen aan de reserves vertoont het EMU saldo in 2015 een verslechtering ten opzichte van 2014.