Begroting 2015 - 2018

Reserves

Reserves

omschrijvingAR / BRCLboekwaarde Ultimo 2013Begroot saldo boekwaarde uit 2014Toevoeging 2015Onttrekking 2015Begroot saldo boekwaarde uit 2015Mutatie 2016Begroot saldo boekwaarde uit 2016Mutatie 2017Begroot saldo boekwaarde uit 2017Mutatie 2018Begroot saldo boekwaarde uit 2018
WMOBRB35.3327.9320-1.4006.53206.53206.53206.532
Totaal 01 Jeugd en zorg  5.3327.9320-1.4006.53206.53206.53206.532
Actieplan JeugdwerkloosheidBRB242442400424042404240424
Algemene reserve SociaalARA22.1002.100002.10002.10002.10002.100
ParticipatiemiddelenBRA2104400040040040040
WerkgelegenheidsprojectenBRA21.0000000000000
Totaal 02 Werk, inkomen en economie   3.6282.564002.56402.56402.56402.564
CombinatiefunctiesBRB21.2871.1540-1331.02101.02101.02101.021
Jongerencentrum AssendelftBRB116516500165016501650165
ZMOP2 Fonds SociaalBRB11.41217700177017701770177
Buurt SportcoachesBRB215315300153015301530153
Nationaal Actieplan Sport & BewegingBRB2278750075075075075
Sport a fonds perduBRB25.8624.981176-9844.173-1.3752.798-7922.006-4841.522
Fonds Beeldende KunstBRB365650065065065065
Popactiv. "De FluX"BRB21800000000000
WAP PoelenburgBRB21.2551.1190-126993099309930993
Inrichting CultuurclusterBRB3825825008250825-825000
Investeringsfonds P3*BRA2000-100-1000-1000-1000-100
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen  16.81516.646176-1.34314.079-1.37512.704-1.61711.087-48410.603
ZMOP2 Fonds Fysiek/bedr.terr.BRB2106470-740040040040
Bijdragen MonumentenBRB11831060-7234-1024-1014-104
ILGBRB273534300343034303430343
Strategisch GroenprojectBRB11.3747280-359369036903690369
Landinrichting Westzaan/Voetpad GuisveldBRB112212500125012501250125
Woonschepen NauernaBRB2153200020020020020
ZaanverbindingBRA290900090090090090
Algemene reserve GBARA23.2696.0924.011-3369.767-3499.418-3629.056-3788.678
Bestemmingsplannen/HBTBRB22941800-10080-3050-1040040
Cofinanciering HembrugterreinBRA2980510051051051051
De Fabriek (vm ISV-geld)BRC11301200-10110-10100-1090-1080
Hembrugterrein (Van Geel)BRB144244200442044204420442
Infrastructurele werkenBRB124726200-21511209220-19723-122
NoorderwelfBRB167100-82020202
PRI/EgalisatieBRB254554500545054505450545
Zijkanaal D -kadevoorzieningenBRB2020000200020002000200
Investeringsfonds P4*BRA200415-9.357-8.942-3.652-12.594-670-13.264130-13.134
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking  8.7359.1234.626-10.4633.286-3.842-556-1.259-1.815-269-2.084
BodembeheerBRB22.2044.7410-8693.872-1.0322.840-4722.36802.368
DuurzaamheidfondsBRB27.1065.2570-3524.905224.92704.92704.927
KlimaatprogrammaBRB150050000500050005000500
LuchtkwaliteitBRB2240800080080080080
ZMOP2 Fonds FysiekBRB25070000000000
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid   10.55810.5780-1.2219.357-1.0108.347-4727.87507.875
GAF 2009/2011BRB272965400654065406540654
Openbare RuimteBRC12.8482.4980-3502.148-3251.823-3251.498-3251.173
Versnelde afschrijving investeringen maatschappelijk nutBRB2024.3390-24.3390000000
Investeringsfonds P6*BRA2001.000-8.381-7.381-12.540-19.921-3.325-23.2460-23.246
Totaal 06 Beheer buitenruimte   3.57727.4901.000-33.071-4.581-12.865-17.446-3.650-21.096-325-21.421
Regionalisering BrandweerBRB21120000000000
Totaal 07 Veiligheid en handhaving   1120000000000
Nieuw stadhuisBRC19.7797.9660-5.2282.738-1.3441.3941.5722.966-6672.299
Basisregistratie +digitaliseringBRC13871720-1720000000
Inrichting Nieuw Stadhuis  47135315-142226-1171092513425159
Wachtgelden bestuurBRA18801701750345175520175695-700-5
Totaal 08 Burger en Bestuur   11.5168.661190-5.5423.309-1.2862.0231.7723.795-1.3422.453
Algemene reserveARA214.62711.5060011.506011.506011.506011.506
InvesteringsfondsBRA226.4708.028008.02808.02808.02808.028
ISV3BRB12000000000000
Resultaat voorgaande jarenBRB31.5000000000000
Nog te bestemmen jr.13BRB104.2460-4.2450000000
Investeringsfonds P9*BRA20023.325-3.00020.3253.93624.2618.30332.5642.97035.534
Totaal 09 Financiën   42.79723.78023.325-7.24539.8593.93643.7958.30352.0982.97055.068
Eindtotaal  97.73898.84529.317-60.28567.876-16.44251.4343.07754.51155055.061

* De mutaties op het investeringsfonds zijn verspreid over de begrotingsprogramma’s weergegeven.Meer informatie over het investeringsfonds kunt u terugvinden in hoofdstuk 4.4 Investeringen.

Classificatie:

A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.

B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.

B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.

B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.

C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.