Begroting 2015 - 2018

Investeringen

Investeringen

Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)

2015201620172018
ProgrammaProductgroep of investeringsprojectBruto uitgavenNetto investeringBruto uitgavenNetto investeringBruto uitgavenNetto investeringBruto uitgavenNetto investering
Bedrijfsmiddel
Fietsenstalling bij stadhuis02.0002.000571571
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling2.0002.000571571
Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering230230701701952952634634
6 Beheer buitenruimte230230701701952952634634
Handhaving Milieu-auto105 105 14014014014000
7 Veiligheid en handhaving105 105 14014014014000
ICT8468461.2461.2461.2061.2061.0961.096
Facilitair000039394545
8 Burger en bestuur8468461.2461.2461.2451.2451.1411.141
Bedrijfsmiddel1.1811.1814.0874.0872.9082.9081.7751.775
2015201620172018
ProgrammaProductgroep of investeringsprojectBruto uitgavenNetto investeringBruto uitgavenNetto investeringBruto uitgavenNetto investeringBruto uitgavenNetto investering
Onderhoud
Inverdan6.6256.625000000
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling6.6256.625000000
Civiele kunstwerken2.1502.1502.1502.1502.1502.1502.1502.150
Groen en Speelplaatsen3.10003.10003.10003.1000
Waterhuishouding7000700070007000
Wegen en verkeer14.6505.25014.3505.25014.4505.25014.6505.250
6 Beheer buitenruimte20.6007.40020.3007.40020.4007.40020.6007.400
Onderhoud27.22514.02520.3007.40020.4007.40020.6007.400
Tarieven
Handhaving auto’s parkeren105105000000
7 Veiligheid en handhaving105105000000
Begraafplaatsen8585858585858585
Riolen16.34716.34716.34716.34713.55013.55014.23014.230
Bedrijfsmiddelen (tarieven)001221223703704646
6 Beheer buitenruimte16.43216.43216.55416.55414.00514.00514.36114.361
Tarieven16.53716.53716.55416.55414.00514.00514.36114.361

Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000)

2015201620172018
ProgrammaProductgroep of investeringsprojectBruto uitgavenNetto investeringBruto uitgavenNetto investeringBruto uitgavenNetto investeringBruto uitgavenNetto investering
Vervanging
IHP15.92015.67014.39913.81314.51213.0005.7595.136
Primair Onderwijs50505050
Voortgezet Onderwijs2.6532.653
3 Maatschappelijke voorzieningen (onderwijs)18.62318.37314.44913.86314.51213.0005.7595.136
Sportvelden50550500752752561561
Sporthal midden007.5506.55045015000
Zwembaden1.3508506.0855.58521521500
3 Maatschappelijke voorzieningen (sport)1.8551.35513.63512.1351.4171.117561561
Cultuurhuis20020013.32813.32813.3288.51500
Klein en groot onderhoud Vastgoed55655600274274112112
Nauerna008.4001.1000000
Fietsenstalling Centrum Dam001.0001.00000
Fietsenstalling Westkant station0050050050050000
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling75675622.22814.92815.10210.289112112
Wilhelminasluis (vaart in de zaan)00003.5553.555143143
Zaanbrug (vaart in de zaan)55555.2195.219150150
6 Beheer buitenruimte55558.7748.774293293
Vervanging21.23920.48950.31740.93139.80533.1806.7256.102

Investeringsfonds meerjarig (bedragen x € 1.000)

Onttrekking reserve IF
Project201520162017201820192020
IHP Programma (OBS Saendelft)1.3447.126-875
IHP Programma (o.a. Inverdan school)1.033834
Bredeschool welzijndeel1374791.375
De Omzoom1639
HOV200200245
ZVVP612132
Poelenburg2.700
IKEA/Zuiderhout2.2642.320
Bernhardplein100100
Sporthallen550850
A8/A97.0007.000
Brug Zijkanaal H450
Spoorse Doorsnijdingen1.500
Zwembaden1503.585215
Kwaliteitsimpuls sluis600300
Hembrugterrein2.481
Fietsenstalling Station Zaandam500500
Fietsenstalling Centrum DAM1.000
Routekaart sport100
Onderwijsinvesteringen naar MIP1.86176
Toevoeging aan de ARG2.400
Vrijval i.v.m. activering vervangingsinvesteringen3.7001.600
Investeringsfonds20.83818.3924.31907.8347.000

Kapitaallasten meerjarig bij bestaande en nieuwe investeringen (bedragen x € 1.000)

Uit de algemene middelen (Bedrijfsmiddelen, onderhoud en vervanging)

(Exclusief grondexploitaties, erfpacht, tarieven)

Programma20152016201720182019
Bedrijfsmiddelen
Vastgoed3.0293.0233.5104.3644.265
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling3.0293.0233.5104.3644.265
Openbare ruimte211179177183174
6 Beheer buitenruimte211179177183174
Openbare orde en veiligheid4140393736
Uitvoeren handhavingsprogramma417325452
7 Veiligheid en handhaving4657719188
Leveren van ondersteuning6.7936.7756.0506.1796.203
Gemeentelijke dienstverlening13 
8 Burger en bestuur6.8056.7756.0506.1796.203
Bedrijfsmiddelen10.09110.0349.80810.81710.730
Programma20152016201720182019
Onderhoud
Gebiedsontwikkeling1.1831.5391.5121.4861.436
Versneld afschrijven808 
4 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling1.9911.5391.5121.4861.436
Openbare ruimte4.9493.7184.2195.3155.701
Versneld afschrijven29.5737.5402.3250834
6 Beheer buitenruimte34.52211.2586.5445.3156.535
Onderhoud36.51312.7978.0566.8017.971
Vervanging
Buurthuizen10610410210098
Cultuur1212121919
Onderwijsaccommodaties13.20312.45312.94113.14212.873
Sportaccommodaties1.3401.2421.8812.0581.996
3 Maatschappelijke voorzieningen14.66013.81014.93515.31914.985
Klimaat66665
Ruimtelijke milieuvisie5857565554
5 Milieu en duurzaamheid6463626059
Recreatievoorziening en natuureducatie280000
6 Beheer buitenruimte280000
Belastingen24    
Overige algemene dekkingsmiddelen1111111010
9 Financiën3511111010
Vervanging14.78713.88415.00815.38915.054
Eindtotaal61.39136.71532.87233.00733.755