Begroting 2015 - 2018

Resultaatmodel per product

Resultaatmodel per product

ProgrammaBegroting lasten primitief 2015Begroting baten primitief 2015Begroting saldo primitief 2015Begroting saldo primitief 2016Begroting saldo primitief 2017Begroting saldo primitief 2018
Jeugd en zorg 
Veilige basis voor ieder kind3.201-323.1692.9943.0613.065
Uitvoeren armoedebeleid5.806-3255.4815.3725.3645.372
Gezond leven3.057-323.0243.0263.0162.967
Kracht van de wijkbewoners19.724-11319.61020.68921.62421.538
Spec. hulp niet zelfst. woont48.319-2.55145.76945.26343.25443.373
Spec. hulp zelfst. woont26.812-6526.74724.89923.68523.823
Werk, inkomen en economie 
Int.verst. relatie werkgevers4.02004.0203.5483.3433.047
Iets terug doen voor uitkering4060406407408408
Rechtmatige inkomensverstrek.63.032-54.6068.4268.3646.8425.760
Organiseren van beschut werk11.919011.91911.92010.94110.316
Vestigingsklimaat bedrijven1.170-01.1701.2231.1921.192
Aansluit. arbeidsm. en onderw.98098999999
Toerisme bevorderen1790179178178178
Maatschappelijke voorzieningen 
Actieve (sport)verenigingen8040804789790790
Verzelfstandiging buurthuizen665-7658656655653
Onderwijsklimaat17.704-83816.86616.12116.60716.807
Maatschappelijke initiatieven1.938-671.8711.5351.5331.532
Goede aansluiting8.009-3.9864.0244.0334.0104.010
Sportvoorzieningen5.184-515.1335.4585.4995.409
Onderst.stim. cultuur in Zstd10.097-010.0979.60710.34910.635
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling 
Beheer grond- en vastgoedport.10.050-6.6153.4363.0493.5353.394
Parkeermogelijkheden1.229-3.107-1.877-1.922-1.985-1.990
Verst. kwaliteit buitengebied992-50942521521521
Samenwerking in gebiedsontw.41.194-31.7609.4345.5663.6453.213
Bevorderen doorstroming2.343-02.3432.6802.771775
Participatie erfgoed8470847556555555
Gedifferentieerde aanpak (RO)1.925-451.8801.6871.6771.677
Woningvoorraad1.612-3311.2801.2251.0221.022
Milieu en duurzaamheid 
Vast. uitv. grondstoffenplan15.389-18.504-3.115-3.075-3.126-3.134
Dierenasiel en vogelopvang1420142138138138
Uitv. Zaanse energie agenda5800580192190190
Uitv. ruimtelijke milieuvisie4.64504.6454.3463.8173.341
Grondstoffenrotonde31031272727
Beheer buitenruimte 
Beheer onderh. openb. ruimte37.726-40837.31840.88430.70029.169
Markten242-320-79-79-82-82
Onderhoud riolering6.012-21.030-15.018-15.917-16.821-17.485
Vervanging riolering12.624012.62413.49614.32014.940
Natuur- en milieu educatie5100510508508508
Begraven en begraafplaatsen631-959-328-397-404-418
Vervanging in openbare ruimte28.481028.4814.1694.6375.100
Recreatieve mogelijkheden4680468432432432
Funderingsrisico's en herstel1.13101.1311.1311.1311.131
Kermissen154-225-71-71-71-71
Veiligheid en handhaving 
Ramp- en crisisbestrijdiging12.922012.92212.56712.10912.015
Openbare orde6750675569566565
Uitvoeren handhavingsprogramma3.778-8032.9752.9872.9742.996
Toezicht op vaarwegen894-1.148-255-255-257-257
Integraal veiligheidsplan6250625621618618
Bediening bruggen en sluizen1.02901.0291.0271.0251.025
Burger en Bestuur 
Informatievoorziening34.584-1.42233.16333.13330.84630.934
Zaanse historie924-37887891884884
Griffie5880588588588588
Digitaal behandelen vergunning4.606-4.858-252-374-651-398
Toegankelijkheid dig. dienstv.95309539791.0041.004
Samen Zaans evenwicht real.2.83002.8302.0692.0512.051
Transparante besluitv. en info2.47802.4782.4782.4782.478
Digitaal behandelen aanvragen3.949-2.8111.1381.1091.1191.119
Gemeenteraad1.34601.3461.3611.3611.361
College van B&W2.00102.0011.9991.9982.873
Verminderen regeldruk1.750-1191.6311.6311.3311.131
Financiën 
Overige alg. dekkingsmiddelen11-1.088-1.077-1.077-1.078-1.078
Onvoorzien1010101-2.599-5.199201
Algemene uitkeringen-77-226.755-226.832-227.457-224.524-222.421
Lokale heffingen49-1.559-1.510-1.533-1.557-1.557
Saldo financieringsfunctie-6.910-3.732-10.641-11.109-11.829-12.304
Saldo kostenplaatsen110011039-98132
Organisatie financ. processen4.29704.2974.3054.3134.313
Innen lokale belastingen3.007-31.750-28.742-29.501-29.613-29.710
Dividend0-24.546-24.546-3.336-3.122-3.040
Voor bestemming477.621-446.65430.96616.441-3.077-551
  
Jeugd en zorg 
Spec. hulp niet zelfst. woont0-1.400-1.400000
Werk, inkomen en economie 
Int.verst. relatie werkgevers000000
Maatschappelijke voorzieningen 
Maatschappelijke initiatieven0-126-126000
Onderst.stim. cultuur in Zstd0000-8250
Goede aansluiting0-133-133000
Actieve (sport)verenigingen000000
Sportvoorzieningen176-1.084-908-1.375-792-484
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling 
Samenwerking in gebiedsontw.4.426-8.511-4.085-2.090-444-249
Woningvoorraad000000
Participatie erfgoed0-72-72-10-10-10
Beheer grond- en vastgoedport.200-10190190190-10
Verst. kwaliteit buitengebied0-359-359000
Bevorderen doorstroming0-1.512-1.512-1.932-9950
Milieu en duurzaamheid 
Uitv. ruimtelijke milieuvisie0-869-869-1.032-4720
Uitv. Zaanse energie agenda0-352-3522200
Beheer buitenruimte 
Beheer onderh. openb. ruimte1.000-33.071-32.071-12.865-3.650-325
Funderingsrisico's en herstel000000
Veiligheid en handhaving 
Ramp- en crisisbestrijdiging000000
Burger en Bestuur 
Informatievoorziening15-5.542-5.526-1.4611.597-642
College van B&W1750175175175-700
Financiën 
Overige alg. dekkingsmiddelen421-4.245-3.824430438447
Dividend21.925-3.00018.925-1.60000
Onvoorzien0002.7005.4000
Investeringsfonds97909792.4062.4652.523
Mutatie reserves29.317-60.285-30.968-16.4433.076550
Totaal resultaat na bestemming506.939-506.9390000