Begroting 2015 - 2018

Overzicht van incidentele baten en lasten

Prog.OmschrijvingBaat/Last2015201620172018
01Integratie-uitkering WMOLast1.400000
01Integratie-uitkering WMOBaat-1.400000
01Stimuleringsprogramma Gezond in de StadLast1181181180
01Transformatiebudget Maatschappelijk DomeinLast1.500000
Totaal 01Jeugd en zorg 1.6181181180
02Voorgaande meerjarenbegrotingenLast4143492720
02Evenementen rondom Sail 2015Last-50000
Totaal 023643492720
03Voorgaande meerjarenbegrotingenLast1.1536569993
03Voorgaande meerjarenbegrotingenBaat-4240-8250
03Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2Last100000
03Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2Baat-100000
03Evenementen rondom Sail 2015Last350000
03Gemeentelijk OnderwijsachterstandenbeleidLast3.600000
03Gemeentelijk OnderwijsachterstandenbeleidBaat-3.600000
Totaal 03Maatschappelijke voorzieningen1.0796561743
04Voorgaande meerjarenbegrotingenBaat-266-10000
04Voorgaande meerjarenbegrotingenLast27023323382
04Investering nieuwe fietsenstallingLast001.0000
04Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2Last1.6242.815-8.109-163
04Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2Baat-5.812-3.787-512488
04Zelf doenLast20020000
04Restauratie synagogeLast300000
04Herplanning SGP door o.a. Noorderveen en recreatieve verbindingen EFROLast214000
04Herplanning SGP door o.a. Noorderveen en recreatieve verbindingen EFROBaat-214000
04Terugdraaien taakstelling kostentoerekening en indexering m.b.t. grondexploitatiesLast26229800
04Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden (inclusief Stadhuis) o,b.v. contractenLast-43000
04Actualisatie Investeringsfonds Toevoeging ARG en Incidentele oplossingenLast2.400000
04Actualisatie Investeringsfonds Toevoeging ARG en Incidentele oplossingenBaat-3.100000
Totaal 04Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling-4165-341-7388407
05Voorgaande meerjarenbegrotingenBaat-869-1.032-4720
05Voorgaande meerjarenbegrotingenLast1.1841.0324720
05Onttrekking Duurzaamheidsfonds i.v.m. aansluiting op slim energienetLast150000
05Onttrekking Duurzaamheidsfonds i.v.m. aansluiting op slim energienetBaat-150000
Totaal 05Milieu- en duurzaamheid315000
06Voorgaande meerjarenbegrotingenLast27
06Opgave onderhoud openbare ruimte op incidentele werkzaamhedenLast-300000
06Versneld stoppen inlopen achterstallig onderhoudLast-800000
06Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2Last-5.407639-3.213177
06Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2Baat-8.381-12.540-3.3250
Totaal 06Beheer buitenruimte-14.861-11.901-6.538177
07Bestuursdwang bij funderingsherstelLast600000
07Bestuursdwang bij funderingsherstelBaat-600000
07Financiƫle consequenties overdracht Gem. Brandweer naar veiligheidsregioLast41028000
Totaal 07Veiligheid en handhaving41028000
08Voorgaande meerjarenbegrotingenLast9731.7831.0000
08Voorgaande meerjarenbegrotingenBaat-314-14200
08Reserve stadhuisBaat-1.393-80700
08Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden (inclusief Stadhuis) obv contractenLast43000
08Wachtgeldverplichtingen BestuurLast000875
08Wachtgeldverplichtingen BestuurBaat000-875
08Niet volledig halen van de personele bezuiniging bij het domein Stedelijk Ontwikkeling.Last345000
08Bijstellen dienstverlening aan VrZWLast112000
08Bijstellen dienstverlening aan VrZWBaat-170000
08Bijstellen frictiebudgetLast0-500-10000
08Verzelfstandiging Brandweer ZaanstadLast-71-3000
08Auteursrecht foto's gemeentearchiefLast101000
08Hogere energiekosten stadhuisLast100000
08Inleveren hervormingsbudgetLast0-75000
Totaal 08Burger en Bestuur-365-43600
09Voorgaande meerjarenbegrotingenLast21.023000
09Voorgaande meerjarenbegrotingenBaat-20.225000
09Investering nieuwe fietsenstallingLast1.000000
09Investering nieuwe fietsenstallingBaat-1.0000-1.0000
09Overlopend passief afgekochte erfpachtBaat-875000
09Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2Last-935-1.065-808-618
09Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2Baat19.91013.93815.966116
09Uittreding GEM SaendelftBaat1003000
09Actualisatie Investeringsfonds Toevoeging ARG en Incidentele oplossingenBaat-3.000-1.60000
Totaal 09  15.99811.30314.158-502
Eindtotaal  3932879685

Resume

Totaal Incidentele baten-31.883-6.0409.832-271
Totaal Incidentele lasten32.2766.068-9.036356
Eindtotaal3932879685

De tabel laat zien dat er structureel sprake is van een materieel sluitende begroting (met andere woorden: er worden geen structurele lasten gedekt met incidentele dekkingsmiddelen).