Begroting 2015 - 2018

Kerngegevens

Sociale structuur

Inwoners

1-1-20101-1-20111-1-20121-1-20131-1-2014
Totaal aantal inwoners145.330146.940148.290149.630150.670
0 - 4 jaar8.3408.4108.4408.3608.290
5 - 19 jaar26.19026.33026.35026.43026.480
20 - 64 jaar 88.76089.68089.81090.20090.480
65 jaar en ouder22.04022.52023.69024.64025.420
Aandeel niet westerse allochtonen als % totale bevolking17,4%17,9%18,4%18,7%19,1%

Bevolkingsprognoses

20202025203020352040
Totaal aantal inwoners154.690158.320159.700163.920168.870
0 t/m 23 jaar41.21041.18040.68041.57042.940
65 jaar en ouder28.57030.90033.71036.51038.200
Sociaal economische gegevens in % van de bevolking van 15-64 jaar1-1-20101-1-20111-1-20121-1-20131-1-2014
Totale bevolking 15-64 jaar97.28098.14098.26098.74099.190
Arbeidsongeschiktheid6,6%6,2%5,6%5,1%4,7%
Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden)5,1%4,9% 6,9%5,6%6,5%
Bijstandsgerechtigden2,4%2,3%2,5%3,0%3,4%
WW-uitkeringen2,6%2,2%2,0%3,0%3,8%
Periodiek bijstandsgerechtigden1-1-20101-1-20111-1-20121-1-20131-1-2014
Wet Werk en Bijstand (WWB)2.3102.2502.5002.9003.360
Inkomensvoorzieningen Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ50506070110
Tewerkgestelde inwoners1-1-20101-1-20111-1-20121-1-20131-1-2014
Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen499437428469415
Aantal werkzame personen naar sectoren in % van totaal aantal werkzame personenMedio 2011Medio 2012Medio 2013Medio 2014
Totaal aantal werkzame personen52.90053.38052.75051.340
Landbouw0,8%0,8%0,8%1,0%
Industrie14,6%14,8%14,7%14,0%
Bouwnijverheid10,3%9,7%8,8%8,0%
Handel, Horeca en Reparatie20,7%21,2%21,3%22,0%
Vervoer en communicatie6,0%6,1%6,2%6,0%
Financiële en Zakelijke diensten17,8%16,9%17,1%18,0%
Niet-commerciële diensten29,8%30,5%31,0%31,0%
Totaal100,0%100,0%100,0%100,0%

Lengte van wegen (in km)

20102011201220132014
Totaal600600600595595
Gemeentelijke en waterschapswegen555555555550550
Provinciale wegen3030303030
Rijkswegen1515151515

Woningvoorraad

1-1-20101-1-20111-1-20121-1-20131-1-2014
Aantal woningen 63.42063.9506462066.19066.630
Aandeel huurwoningen53%53%52%52%52%
Aandeel koopwoningen47%47%47%48%48%
Gemiddelde WOZ-waarde205.500 204.000 192.000 189.000177.000
Gemiddelde WOZ-waarde huurwoningen174.400173.000163.000159.000147.000
Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen240.500238.000223.000222.000209.000

Financiële kerngegevens

Begroting 2013Rekening 2013Begroting 2014Begroting 2015
Saldo lasten en baten0-30.62100
Algemene reserves20.07719.99722.88623.373
Inkomsten gemeentefonds160.070-162.240-165.191-226.754
Opbrengst OZB-29.402-29.322-30.066-31.285
Omvang gemeentebegroting412.569425.575400.827506.938

Bronnen: Team Onderzoek & Statistiek, CBS, Vestigingenregister, UWV, CWI, Backoffice Sociale Zaken, WOZ

Voor meer kerncijfers:

Zaanstad in Cijfers: http://zaanstad.incijfers.nl