Begroting 2015 - 2018

Voorzieningen

Voorzieningen

omschrijvingCLboekwaarde Ultimo 2013Begroot saldo boekwaarde uit 2014Toevoeging 2015Onttrekking 2015Begroot saldo boekwaarde uit 2015Mutatie 2016Begroot saldo boekwaarde uit 2016Mutatie 2017Begroot saldo boekwaarde uit 2017Mutatie 2018Begroot saldo boekwaarde uit 2018
First in FoodB11211200112011201120112
SDV Uitstaande leningenB13913900139013901390139
Totaal 02 Werk, inkomen en economie  25225200252025202520252
UPC Gelden BibliotheekD2.1802.180002.18002.18002.18002.180
Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen 2.1802.180002.18002.18002.18002.180
AfvalzorgC3.3883.1880-423.146-2.42871807180718
Onderhoud vastgoedD2.9483.200003.20003.20003.20003.200
De ConradA22002020202
Afwikkeling ErasmushuisC96960096096096096
Afwikkeling JedelooC15150015015015015
Afwikkeling IndischeBuurt WestC56560056056056056
Afwikkeling Dekamarkt WestzaanC23230023023023023
Afwikkeling VoorslagterreinC17017000170017001700170
Afwikkeling DurghorstC48480048048048048
GebiedsontwikkelingA22.74523.529336023.86534924.21436324.57737824.955
Dub. deb. NoordzeekanaalB50050000500050005000500
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking 29.99130.827336-4231.121-2.07829.04336329.40637829.784
Afvalstoffen egalis.voorz.D21372617909052661.1712701.4412671.708
Gasfabriekterrein ZaandamA2220000000000
Gasfabriekterrein KrommenieA3740000000000
Gasfabriekterrein WormerveerA3080000000000
Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid  1.11772117909002661.1662701.4362671.703
ParkeervoorzieningD64664600646064606460646
Riolen egalisatievoorzieningD4.0145.20741505.622-4405.182-1.2763.906-1.9431.963
Begraafplaatsen egalisatievoorzieningD15913700137-5978-6513-84-71
Marktgelden egalisatievoorzieningD23220-517-512-57-52
Civiele kunstwerkenD293359660425664916655766623
Totaal 06 Beheer buitenruimte  5.1356.370481-56.846-4386.408-1.2805.128-1.9673.161
Dwangsommen handhavingB16116100161016101610161
Totaal 07 Veiligheid en handhaving  16116100161016101610161
Claim BouwmaatB10010000100010001000100
Pensioenvoorziening raadsledenB174174  0222426
Wachtgelden wethoudersB2591000910091009108751.785
Kosten voormalig personeelB12120012012012012
ReorganisatieB1.1251.125001.12501.12501.12501.125
Reorganisatiekosten personeelB16016000160016001600160
Totaal 08 Burger en Bestuur  1.5972.309002.30922.31122.3138773.190
Dubieuze private debiteurenB48048000480048004800480
Dubieuze publieke debiteurenB1.7802.10128202.3832882.6712882.9592883.247
Dubieuze publieke debiteuren W&IB5.5945.594005.59405.59405.59405.594
Saendelft CommandietB8.1808.180008.18008.18008.18008.180
Totaal 09 Financiën  16.03416.355282016.63728816.92528817.21328817.501
Eindtotaal 56.46759.1751.278-4760.406-1.96058.446-35758.089-15757.932

Classificatie:

A Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

B Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

C Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

D Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.