Begroting 2015 - 2018

Beheer buitenruimte

Lasten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 88761417239Baten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 56013449987

Portefeuillehouder: L. Vissers-Koopman, D. Emmer, J. Olthof

Verantwoordelijk directeur: W. Blok

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

De openbare ruimte draagt bij aan een veilig en comfortabel woon-, werk- en ondernemersklimaat. De gemeente, geeft ruimte aan derden om een bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare buitenruimte en tot mogelijkheden om te recreƫren in de regio.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?