Begroting 2015 - 2018

3 Voorzieningen uitvaart

Op basis van de Wet op de Lijkbezorging dient de gemeente te voorzien in de mogelijkheid tot begraven. De gemeente Zaanstad biedt op diverse locaties de mogelijkheid tot begraven. Daarnaast exploiteert een aantal kerkgenootschappen begraafplaatsen. De kerkgenootschappen kunnen bij tekorten in de exploitatie in aanmerking komen voor subsidie.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Begraven en begraafplaatsen

Zorgdragen voor nette begraafplaatsen en het faciliteren van begrafenissen.

Activiteiten
Faciliteren van begrafenissen
Het onderhouden van de begraafplaats

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

 

Risico’s en beheersmaatregelen

RisicoToelichtingBeheersmaatregel
Afname begrafenissenTeruglopende aantal begrafenissen kan leiden tot verminderde inkomsten legesGeen