Begroting 2015 - 2018

5 Markten en kermissen

De gemeente is betrokken bij de organisatie van markten en kermissen.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

5.1 Markten

In 2013 heeft de VNG de Model Marktverordening geïntroduceerd. Een van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Model Marktverordening 2008 is het vervallen van het Marktreglement 2008. Hiertegenover staat de introductie van het inrichtingsplan, waarmee de wijze van functioneren per markt voor het grootste gedeelte wordt bepaald. De markten zullen worden geprofessionaliseerd en efficiënter worden georganiseerd. Zo zullen de marktkramen worden aanbesteed en wordt de marktregistratie gedigitaliseerd.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Gemiddelde bezettingsgraad van de markten.n.v.t.n.v.t80%80%Opgave sector Handhaving

Activiteiten
Digitalisering marktproces implementeren

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie

5.2 Kermissen

Op grond van de verordening organiseert de afdeling Straattoezicht drie kermissen per jaar in Zaanstad.

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Het aantal kermissen in Zaanstad dat wordt georganiseerd.333Opgave sector Handhaving

Activiteiten
Het aanwijzen van een definitief evenemententerrein voor de kermis

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie