Begroting 2015 - 2018

3 Algemeen bestuur

Hieronder worden alle kosten die samenhangen met het bestuur verantwoord. Het gaat om de kosten van de gemeenteraad, griffie en B&W. Aan deze budgetten hangen geen prestaties. Het bestuur werkt (in)direct aan het realiseren van alle maatschappelijke doelen in de programma's.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

3.1 Burgemeester & wethouders

Hier worden alle kosten die samenhangen met B&W verantwoord.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

 

3.2 Gemeenteraad

Hier worden alle kosten die samenhangen met de gemeenteraad verantwoord.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie

 

3.3 Griffie

Hier worden alle kosten die samenhangen met de griffie verantwoord.

Klik hier voor financiële informatie over deze prestatie