Begroting 2015 - 2018

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Lasten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 64885441115Baten rgba(0,165,199,255) rgba(0,165,199,255) rgba(168,169,163,255) rgba(168,169,163,255) 52371453629

Portefeuillehouder: D. Straat, A. Verschuren, J. Olthof, D. Emmer

Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is door haar combinatie van wonen en werken en landschap en industrie een unieke gemeente en is bovendien onderdeel van een dynamische metropoolregio. Zaanstad heeft dus volop de potentie om door te ontwikkelen. Een gevarieerd woningaanbod, een goede bereikbaarheid en behoud van cultuurhistorisch erfgoed en landelijk gebied dragen daar aan bij. Net als (her)ontwikkeling van kansrijke locaties in de stad. Maar er zijn ook een aantal knelpunten. Het is de opgave om een balans te vinden tussen ruimte voor ontwikkeling en bescherming van kwaliteiten. Bovendien vragen de huidige economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen om andersoortige oplossingen. Hierbij geven we ruimte waar het kan en sturen we waar het moet.

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeentegrenzen. Dat doet zij door bestemmingsplannen en aanpalende beleidskaders vast te stellen. Juist in deze tijd is het de rol van de gemeente om het geheel van kaders te moderniseren en daarbij helderheid en overzicht te creƫren. Het vinden van een balans tussen bescherming van individu en collectief aan de ene kant en belemmering van initiatief en ontwikkeling aan de andere kant is daarbij de uitdaging. Ook investeert de gemeente ten behoeve van de bereikbaarheid van de stad, de ruimtelijke kwaliteit en ter ondersteuning van kansrijke initiatieven.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?