Begroting 2015 - 2018

4 Afwikkeling scheepvaartverkeer

Bij de bediening van bruggen en sluizen wordt gezorgd voor een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. Deze bediening wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd, waarbij goede afstemming plaatsvindt tussen de gebruikers van de vaarwegen en het wegverkeer.

Om deze doelstelling te bereiken leveren we de volgende prestaties

4.1 Bediening bruggen en sluizen

Prestatie-indicatorNulmetingRealisatie 2013Begroting 2015Streef- waardeBron
Beroepsvaart wordt binnen 2 uur door de corridor Noordzeekanaal-Tapsloot begeleid.Nieuwe indicatorNiet gemeten95%100%Logging brugsysteem.

Activiteiten
De bediening van bruggen en sluizen zorgt ervoor dat het scheepvaartverkeer vlot, veilig en duurzaam kan doorvaren over de Zaan en de Nauernasche Vaart. Hierbij is zo min mogelijk oponthoud voor het wegverkeer

 


Klik hier 
voor financiële informatie over deze prestatie