Begroting 2015 - 2018

Begrotingsmutaties Beheer buitenruimte
Kadernota en Financieel beeld2015201620172018
Actualisatie
Lagere tarieven rioolrechtL0000
B635635635635
Autonoom
Wegvallen commerciƫle opdrachtenL-149-149-149-149
B188188188188
B&W/Raadsbesluiten
Areaaluitbreiding Openbare RuimteL39393939
B0000
Bezuinigingen
Niet meer inlopen achterstallig onderhoud openbare ruimteL-700-1.500-1.500-1.500
B0000
Kaderbrief en Financieel beeldL-810-1.610-1.610-1.610
B823823823823

Primitieve begroting2015201620172018
Investeringen
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2L-6.407639-3.213177
B0000
InvesteringenL-6.407639-3.213177
B0000

Beleidsbijstellingen primitieve begroting2015201620172018
Herschikking onderhoudsbudget vervoersmiddelenL-55-55-55-55
B0000
Verantwoording leges telecommunicatievergunningenL0000
B-37-37-37-37
Commerciƫle opdrachtenL5555
B-45-45-45-45
Extra bijdrage recreatieschappenL24242424
B0000
Verwerking bezuiniging openbare ruimteL399399399399
B0000
Correctie verwerking afname doorbelasting straatvegen aan lozingsrechtL-45-45-45-45
B45454545
Subsidie DRIS 2013 t/m 2022L11111111
B0000
Vaste lasten wegenL93939393
B0000
InvalidenparkeerplaatsenL-5-5-5-5
B13131313
Herschikking van onderhoudsbudget bomenL-34-34-34-34
B0000
Correcties baten en lasten afvalinzameling, begraven, markten, nautisch beheer en rioleringL-973-1.921-2.676-3.377
B8831.7242.4793.263
Bijdrage Nedvang zwerfafval en bestedingL176176176176
B-176-176-176-176
Prijs-, loon-, subsidie-indexatieL172165161158
B-68-68-68-68
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018L9137511.1901.517
B7741-310207
Indexering overige leges Burgerlijke StandL0000
B-1-1-1-1
Tarief 2015 BegraafplaatsenL7924216
B-23-23-23-22
Tarief 2015 MarktenL0000
B-4-4-4-4
Tarief 2015 RioolheffingL610655299730
B-587-550-200-717
GladheidsbestrijdingL127127127127
B0000
Versneld stoppen inlopen achterstallig onderhoud L-800000
B0000
Opgave onderhoud openbare ruimte op incidentele werkzaamhedenL-300000
B0000
BeleidsbijstellingenL399371-308-270
B769171.6732.456

Dotaties en aanwendingen primitieve begroting2015201620172018
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2L1.000000
B-8.381-12.540-3.3250
Omzetting onttrekking reserve ErfpachtL0000
B-24.339000
Subsidie DRIS 2013 t/m 2022L0000
B-11-11-11-11
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begrotingL1.000000
B-32.732-12.551-3.336-11