Begroting 2015 - 2018

Begrotingsmutaties Jeugd en zorg
Kadernota en Financieel beeld2015201620172018
Actualisatie
Bijstelling uitvoeringsbudget decentralisatie jeugdzorgL3.1663.1663.1663.166
B0000
Autonoom
Intensivering armoede- en schuldbeleidL570597626649
B0000
Lagere eigen bijdrage GGDL-140-140-140-140
B0000
Bezuinigingen
Bewindvoering budgetbeheer zelf uitvoerenL-100-100-100-100
B0000
Efficiency- en aanbestedingsvoordelen maatwerktakenL00-500-500
B0000
Meer efficiency en effectiviteit AMHK, OGGZL-120-120-120-120
B0000
Kaderbrief en Financieel beeldL3.3763.4032.9322.955
B0000

Primitieve begroting2015201620172018
Autonoom
Bijstelling budget armoedebeleid kaderbriefL1301037451
B0000
Integratie-uitkering WMOL1.400000
B0000
Integratie-uitkering JeugdzorgL-2369391.1941.394
B0000
Integratie-uitkering AwbzL-6.772-3.881-4.607-4.677
B0000
AutonoomL-5.477-2.839-3.339-3.232
B0000
Nieuw beleid
Financiƫle ondersteuningsregeling buurthuizenL-127-127-127-127
B0000
Nieuw beleidL-127-127-127-127
B0000

Beleidsbijstellingen primitieve begroting2015201620172018
Subsidie vluchtelingenwerk, eerste opvang en maatschappelijke begeleidingL-50-50-50-50
B0000
InvalidenparkeerplaatsenL13131313
B-13-13-13-13
Herschikken budget vrijwilligersL-46-46-46-46
B0000
VrouwenopvangL341457528669
B0000
Maatschappelijke Opvang, Verslavingsbeleid en Openbare Geestelijke GezondheidszorgL118118118118
B0000
Stimuleringsprogramma Gezond in de StadL1181181180
B0000
Centra voor Jeugd en GezinL11111111
B0000
Transformatiebudget Maatschappelijk DomeinL1.500000
B0000
Prijs-, loon-, subsidie-indexatieL141138139139
B-1-1-1-1
Wmo huishoudelijke hulpL885000
B0000
Wmo eigen bijdragen cliƫntenL0000
B-1.100-1.100-1.100-1.100
Invulling taakstelling bezuiniging organisatiekostenL1.8211.9812.2322.232
B0000
Invullen business case buurthuizenL0000
B0000
Herschikking budgetten Maatschappelijk DomeinL127127127127
B0000
BeleidsbijstellingenL4.9792.8673.1903.213
B-1.114-1.114-1.114-1.114

Dotaties en aanwendingen primitieve begroting2015201620172018
Integratie-uitkering WMOL0000
B-1.400000
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begrotingL0000
B-1.400000