Begroting 2015 - 2018

Maatschappelijke voorzieningen

Begrotingsmutaties Maatschappelijke voorzieningen
Kadernota en Financieel beeld2015201620172018
Autonoom
Niet doorgaan verhuizing SignisL-50-50-50-50
B0000
Overheveling onderhoud buitenkant primair onderwijsL-700-700-700-700
B0000
Programmakosten Zaandam ZuidoostL-55-55-55-55
B0000
Bezuinigingen
Locatie JongerenloketL00-30-30
B0000
Onderwijsmonitor digitaliserenL-15-15-15-15
B0000
Nieuw beleid
CultuurL300300300300
B0000
Routekaart buitensportL0100200300
B0000
Verzachten bezuiniging IHPL0130260385
B0000
Kaderbrief en Financieel beeldL-520-290-90135
B0000

Primitieve begroting2015201620172018
B&W/Raadsbesluiten
Vrijval i.v.m. transitiekosten FluXusL-100-10000
B0000
B&W/RaadsbesluitenL-100-10000
B0000
Investeringen
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2L100000
B0000
InvesteringenL100000
B0000
Nieuw beleid
Financiƫle ondersteuningsregeling buurthuizenL127127127127
B0000
Evenementen rondom Sail 2015L350000
B0000
Plankosten AZL0000
B0000
Nieuw beleidL477127127127
B0000

Beleidsbijstellingen primitieve begroting2015201620172018
Toekomstagenda Cultuur 2014-2017L0000
B0000
Structurele bijdrage en transitiekosten De BiebL452300
B0000
Zwem- en gymvervoerL-35-35-35-35
B0000
Combinatiefuncties van sport naar onderwijsL0000
B0000
Huurinkomsten kinderopvang (IHP)L0000
B-176-176-176-176
Herschikken budget vrijwilligersL46464646
B0000
Gemeentelijk OnderwijsachterstandenbeleidL3.600000
B-3.600000
Prijs-, loon-, subsidie-indexatieL361352364369
B-4-4-4-4
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018L1812787511.106
B000-68
Verschuiving uitvoering sporthal MiddenL05003000
B0000
Structurele herschikking cultuurbudgetten 2015 ev i.v.m. B&W besluit nieuwe subsidieregeling cultuurL0000
B0000
Herschikking budgetten Maatschappelijk DomeinL-127-127-127-127
B0000
BeleidsbijstellingenL4.0711.0371.3001.360
B-3.780-180-180-248

Dotaties en aanwendingen primitieve begroting2015201620172018
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2L0000
B-100000
Rentelasten investeringsbudget sporthal De KoogL0000
B-200-100-118
Verschuiving uitvoering sporthal MiddenL0000
B0-500-3000
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begrotingL0000
B-120-500-400-118