Begroting 2015 - 2018

Begrotingsmutaties Milieu en duurzaamheid
Kadernota en Financieel beeld2015201620172018
Actualisatie
Minder veegwerkzaamheden rondom coconsL-85-85-85-85
B0000
Autonoom
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhavingL263263301301
B0000
Kaderbrief en Financieel beeldL178178216216
B0000

Primitieve begroting2015201620172018
B&W/Raadsbesluiten
Onttrekking Duurzaamheidsfonds i.v.m. aansluiting op slim energienetL150000
B0000
B&W/RaadsbesluitenL150000
B0000

Beleidsbijstellingen primitieve begroting2015201620172018
Correcties baten en lasten afvalinzameling, begraven, markten, nautisch beheer en rioleringL704751756761
B-197-197-197-197
Niet volledig halen van de personele bezuiniging bij het domein Stedelijk Ontwikkeling.L-41000
B0000
Prijs-, loon-, subsidie-indexatieL207196192189
B-195-195-195-195
Nadeel huisvestingskosten a.g.v. oprichting OD NZKGL115115115115
B0000
Intensiveringsslag OD t.b.v. geurbeleidL0000
B0000
Tarief 2015 AfvalstoffenheffingL255295294286
B-322-322-322-322
Ontvlechting ODL1.5741.5741.5741.574
B0000
BeleidsbijstellingenL2.8132.9312.9312.925
B-714-714-714-714

Dotaties en aanwendingen primitieve begroting2015201620172018
Onttrekking Duurzaamheidsfonds i.v.m. aansluiting op slim energienetL0000
B-150000
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begrotingL0000
B-150000