Begroting 2015 - 2018

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Begrotingsmutaties Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
Kadernota en Financieel beeld2015201620172018
Nieuw beleid
Blauwe zones i.p.v. fiscaal parkeren buiten ZaandamL0000
B215215215215
Instandhoudingssubsidie erfgoedL0100100100
B0000
Investering nieuwe fietsenstallingL001.0000
B0000
Kaderbrief en Financieel beeldL01001.100100
B215215215215

Primitieve begroting2015201620172018
Investeringen
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2L1.2102.215-8.434-293
B0000
InvesteringenL1.2102.215-8.434-293
B0000
Nieuw beleid
Aanvulling Blauwe zones i.p.v. fiscaal parkeren buiten ZaandamL0000
B39393939
ZelfdoenL20020000
B0000
Zaan-IJL316316316316
B0000
Restauratie synagogeL300000
B0000
Nieuw beleidL816516316316
B39393939

Beleidsbijstellingen primitieve begroting2015201620172018
Herplanning SGP door o.a. Noorderveen en recreatieve verbindingen EFROL214000
B-50000
Verantwoording leges woonurgentieL0000
B-10-10-10-10
Terugdraaien taakstelling kostentoerekening en indexering m.b.t. grondexploitatiesL26229800
B0000
Open Monumentendag 2017 en 2018L001010
B0000
Omzetting onttrekking reserve ErfpachtL0000
B2.370000
Omzetting budget monumentencommissie naar omgevingsvergunningenL-9-9-9-9
B0000
Indexatie huursubsidie zwembadenL0000
B-33-33-33-33
Technische mutatie kostensoort salarisbegrotingL0000
B0000
Formatie afdeling HandhavingL-88-88-88-88
B0000
Structureel budget voor onderhoudskosten vastgoedL370370370370
B0000
Technische wijziging energiekosten StadskantoorL2222
B0000
Niet volledig halen van de personele bezuiniging bij het domein Stedelijk Ontwikkeling.L0000
B155155155155
Actualisatie baten en lasten RPO ivm BTW-regimeL46464646
B-46-46-46-46
Actualiseren baten en lasten gemeentelijke panden (inclusief Stadhuis) o.b.v. contractenL-43000
B0000
Prijs-, loon-, subsidie-indexatieL37302827
B-2-3-2-2
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018L-711-1.070-1.262-902
B3333
Indexering overige leges Burgerlijke StandL0000
B-5-5-5-5
Actualisatie lasten en baten Brandweer 2015 en verderL-1.471-1.433-1.499-1.379
B949943952928
Actualisatie MPG 14.2L-4.151-101-622-32.754
B4.180-12178232.704
Verantwoording voertuigen Straattoezicht op het juiste product.L0000
B0000
BeleidsbijstellingenL-5.542-1.954-3.024-34.677
B7.5128841.79833.695

Dotaties en aanwendingen primitieve begroting2015201620172018
Actualisatie Investeringsfonds conform MPG 14.2L415600325130
B-5.812-3.787-512488
Actualisatie Investeringsfonds toevoeging ARG en vrijval i.v.m. activering vervangingsinvesteringen L2.400000
B-3.100000
Actualisatie MPG 14.2L-440-256-479-489
B412479319539
Herplanning SGP door o.a. Noorderveen en recreatieve verbindingen EFROL0000
B-164000
Open Monumentendag 2017 en 2018L0000
B00-10-10
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begrotingL2.375344-154-359
B-8.665-3.308-2031.017