Begroting 2015 - 2018

Veiligheid en handhaving

Begrotingsmutaties Veiligheid en handhaving
Kadernota en Financieel beeld2015201620172018
Autonoom
Financiƫle consequenties overdracht gemeentelijke Brandweer naar veiligheidsregioL41028000
B0000
Kaderbrief en Financieel beeldL41028000
B0000

Beleidsbijstellingen primitieve begroting2015201620172018
Inspecties kinderopvangL121121121121
B0000
Verzelfstandiging Brandweer ZaanstadL8.7328.7398.5658.565
B0000
Correcties baten en lasten afvalinzameling, begraven, markten, nautisch beheer en rioleringL-113-113-113-113
B-14-14-14-14
Bestuursdwang bij funderingsherstelL600000
B-600000
Prijs-, loon-, subsidie-indexatieL206199197200
B-23-23-23-23
Actualisatie kapitaallasten begroting 2015-2018L504312972
B0000
Actualisatie lasten en baten Brandweer 2015 en verderL1.2691.2481.2471.150
B0000
Brandweer facilitaire kosten uitrukpostenL47474747
B0000
Toezicht en handhaving woonschepenL-40-40-40-40
B0000
Tarief 2015 Binnenhaven- en kadegeldenL-8-8-8-8
B69696969
Ontvlechting ODL-42-42-42-42
B0000
Verantwoording voertuigen Straattoezicht op het juiste product.L0000
B0000
BeleidsbijstellingenL10.82110.19410.1039.952
B-568323232

Dotaties en aanwendingen primitieve begroting2015201620172018
L
B
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begrotingL
B