Begroting 2015 - 2018

Werk, inkomen en economie

Begrotingsmutaties Werk, inkomen en economie
Kadernota en Financieel beeld2015201620172018
Autonoom
Autonome mutatie WWB (BUIG)L9.29011.13014.42017.930
B-10.180-12.620-15.410-18.900
Nieuw beleid
Begeleiding bedrijvenL100100100100
B0000
Kaderbrief en Financieel beeldL9.39011.23014.52018.030
B-10.180-12.620-15.410-18.900

Primitieve begroting2015201620172018
Autonoom
WWB / Buigbijstelling 2015-2018L-1.1109401.9701.280
B4.9804.1901.5601.170
Integratie-uitkering participatiebudget incl. BaanstedeL-96-449-819-597
B15.63414.95014.31113.533
AutonoomL-1.2064911.151683
B20.61419.14015.87114.703
Nieuw beleid
Evenementen rondom Sail 2015L-50000
B0000
Nieuw beleidL-50000
B0000

Beleidsbijstellingen primitieve begroting2015201620172018
Afwikkeling projectsubsidies EconomieL-1-1-1-1
B1111
Subsidie vluchtelingenwerk, eerste opvang en maatschappelijke begeleidingL50505050
B0000
Aanpassing herstructureringskosten BaanstedeL-291312156
B0000
Budget toerismeL0000
B0000
Prijs-, loon-, subsidie-indexatieL101099
B-6-6-6-6
Aanpassing gemeentelijke bijdrage GR BaanstedeL0000
B0000
Beperken instroom - Bevorderen uitstroomL-400-500-600-700
B0000
BeleidsbijstellingenL-632-129-526-636
B-5-5-5-5

Dotaties en aanwendingen primitieve begroting2015201620172018
L
B
Dotaties en aanwendingen reserves bij primitieve begrotingL
B